Uczelniana Platforma Edukacyjna


Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

W przypadku tworzenia nowego konta użytkownika Uczelnianej Platformy Edukacyjnej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie pamiętaj o następujących zasadach:

  • nazwą użytkownika jest indywidualny identyfikator z domeny zapisany w postaci jednego ciągu znaków
  • nazwą jednostki jest miejsce obecnego zatrudnienia.

Konta utworzone niezgodnie z powyższą instrukcją będą usuwane przez administratora!


« Wróć do strony głównej

Already have an account?